OP Akronimləri

OP

OP qısaltmasıdır Sıfır Tərəf.

Müştərinin qəsdən və fəal şəkildə brendlə paylaşdığı dataya üstünlük mərkəzi məlumatı, alış niyyətləri, şəxsi kontekst və fərdin brendin onu necə tanımasını istəməsi daxil ola bilər.

Mənbə: Stefani Liu, Forrester