ACoS Akronimləri

ACoS

ACoS qısaltmasıdır Satış qiyməti.

Amazon Sponsorlu Məhsullar kampaniyasının performansını ölçmək üçün istifadə olunan metrik. ACoS reklam xərclərinin hədəflənmiş satışlara nisbətini göstərir və bu düsturla hesablanır: ACoS = reklam xərcləri ÷ satış.