AI Akronimləri

AI

AI qısaltmasıdır Süni İntellekt.

Adətən insan zəkasını tələb edən vəzifələri yerinə yetirə bilən ağıllı maşınların yaradılması ilə məşğul olan kompüter elminin geniş sahəsi. Maşın öyrənmə və dərin öyrənmə sahəsindəki irəliləyişlər texnologiya sənayesinin demək olar ki, hər bir sektorunda paradiqma dəyişikliyi yaradır.