AIDA Akronimləri

AIDA

AIDA qısaltmasıdır Diqqət, maraq, istək, hərəkət.

Bu, insanların diqqətini, marağını, məhsula olan istəklərini cəlb edərək, daha sonra hərəkətə keçməyə ruhlandıraraq onları almağa həvəsləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş motivasiya üsuludur. AIDA soyuq zəng və birbaşa cavab reklamına effektiv yanaşmadır.