AM Akronimləri

AM

AM qısaltmasıdır Account Manager.

AM, böyük bir müştəri hesabını və ya böyük bir hesab qrupunu idarə etmək üçün məsul olan bir satış və ya müştəri xidməti işçisidir.