ARPA Akronimləri

Harp

ARPA qısaltmasıdır Hesab üzrə Orta Gəlir.

Bu, MRR kimi tanınan bütün hesablar üzrə aylıq gəlirin orta məbləğini özündə birləşdirən rəqəmdir.