ASR Akronimləri

ASR

ASR qısaltmasıdır Avtomatik nitqin tanınması.

Sistemlərin təbii nitqi başa düşmək və emal etmək qabiliyyəti. ASR sistemləri səsli köməkçilərdə, chatbotlarda, maşın tərcüməsində və s.