CAGR Akronimləri

CAGR

CAGR qısaltmasıdır Qarışıq İllik Böyümə Sürəti.

Artımın eksponensial mürəkkəb sürətdə baş verdiyini fərz etsək, iki verilmiş il arasında gəlir artımının illik orta sürəti.

Mənbə: Gartner