CISO Akronimləri

CISO

CISO qısaltmasıdır İnformasiya Təhlükəsizliyi Baş İdarəsi.

İnformasiya aktivlərinin və texnologiyalarının adekvat şəkildə mühafizəsini təmin etmək üçün müəssisənin vizyonunu, strategiyasını və proqramının yaradılması və saxlanmasına cavabdeh olan təşkilat daxilində yüksək səviyyəli rəhbər işçidir.