CPI Akronimləri

İQİ

CPI qısaltmasıdır Müştəri Performans Göstəriciləri.

Metriklər müştərinin qavrayışına diqqət yetirir, məsələn, həll etmə vaxtı, resursların mövcudluğu, istifadənin asanlığı, tövsiyə olunma ehtimalı və məhsul və ya xidmətin dəyəri. Bu ölçülər birbaşa müştərinin saxlanması, alış artımı və hər bir müştəriyə görə artan dəyərlə əlaqələndirilə bilər.