CPL Akronimləri

CPL

CPL qısaltmasıdır Rəhbər başına maliyet.

CPL potensialın yaradılmasına gedən bütün xərcləri nəzərə alır. O cümlədən, xərclənən reklam dollarları, girov yaradılması, veb hostinq haqları və müxtəlif digər xərclər, məsələn.