CSV Akronimləri

CSV

CSV qısaltmasıdır Vergüllə ayrılmış dəyərlər.

Sistem daxilində məlumatların ixracı və idxalı üçün istifadə olunan ümumi fayl formatı. Adından da göründüyü kimi, CSV faylları verilənlərdəki dəyərləri ayırmaq üçün vergüllərdən istifadə edir.