DRR Akronimlər

DRR

DRR qısaltmasıdır Dolları Saxlama Oranı.

Dövrün əvvəlində əldə etdiyiniz gəlirə nisbətdə saxladığınız gəlirin faizi (yeni gəlirləri nəzərə almadan). Bunu hesablamaq üçün bir vasitə, müştərilərinizi gəlir diapazonuna görə seqmentləşdirmək, sonra hər bir diapazon üçün CRR-ni hesablamaqdır.