EDI Akronimləri

Edi

EDI qısaltmasıdır Elektron məlumat mübadiləsi.

Ticarət tərəfdaşları ilə iş sənədlərinin mübadiləsi üçün sistem və ya üsul. Bunlar təchizatçılarınız, müştəriləriniz, daşıyıcılarınız, 3PL-lər və ya digər təchizat zənciri bağlantılarınız ola bilər.