ER Akronimləri

ER

ER qısaltmasıdır Müəssisə qətnaməsi.

Real dünya obyektlərinə istinadların nə vaxt ekvivalent (eyni obyekt) və ya ekvivalent olmadığı (müxtəlif qurumlar) olduğunu müəyyən etmək prosesi. Başqa sözlə, qeydlər fərqli və əksinə təsvir edildikdə, birdən çox qeydin eyni müəssisə ilə müəyyən edilməsi və əlaqələndirilməsi prosesidir.