ETL Akronimləri

ETL

ETL qısaltmasıdır Çıxarın, dəyişdirin və yükləyin.

Bir sistemdən məlumatları əldə etmək, lazım olduqda onları çevirmək və ya çevirmək və başqa bir sistemə yerləşdirmək üçün məlumat fəaliyyətlərinin birləşdirildiyi platforma. ETL prosesləri proqramlı şəkildə əldə edilə bilər, lakin tez-tez proseslərin işə salına və ya planlaşdırıla biləcəyi üçüncü tərəf platformasına buraxılır.