HTML Akronimləri

HTML

HTML qısaltmasıdır Hipertekst işarəsi dili.

HTML proqramçıların veb səhifələr yaratmaq üçün istifadə etdiyi qaydalar toplusudur. O, veb-səhifədə istifadə olunan məzmunu, strukturu, mətni, şəkilləri və obyektləri təsvir edir. Bu gün veb-tikinti proqramlarının əksəriyyəti HTML-i fonda işlədir.