ICP Akronimləri

ICP

ICP qısaltmasıdır İdeal Müştəri Profili.

şirkətin ən dəyərli müştəriləri ilə əlaqəli xəraclar yeni potensial müştəriləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. B2B satış və marketinqində bu, yer, firmaoqrafiya, davranış, mədəniyyət və sistem məlumatları ola bilər. B2C satış və marketinqində bu, yer, demoqrafik, davranış, mədəniyyət və digər məlumatlar ola bilər.