ISBN Akronimlər

ISBN

ISBN qısaltmasıdır Uluslararası Standart Kitab nömrəsi.

ISBN Beynəlxalq Standart Kitab Nömrəsidir. ISBN-lərin uzunluğu 10-cı ilin dekabr ayının sonuna qədər 2006 rəqəm idi, lakin 1 yanvar 2007-ci ildən indi onlar həmişə 13 rəqəmdən ibarətdir. ISBN-lər xüsusi riyazi düsturdan istifadə etməklə hesablanır və nömrəni təsdiqləmək üçün yoxlama rəqəmi daxildir.

Mənbə: ISBN Beynəlxalq