İT Akronimləri

IT

IT qısaltmasıdır İnformasiya Texnologiyaları.

Biznesin əməliyyatları çərçivəsində informasiya texnologiyası məlumatların idarə edilməsini, kibertəhlükəsizliyi, daxili aparat və proqram təminatı sistemlərini, xaricdə yerləşdirilən aparat və proqram sistemlərini, üçüncü tərəf platformasının lisenziyalaşdırılmasını, həmçinin son istifadəçi aparat və proqram təminatını əhatə edir.