KPI Akronimləri

KPI

KPI qısaltmasıdır Əsas Performans Göstəricisi.

Bir şirkətin məqsədlərinə nə qədər effektiv nail olduğunu nümayiş etdirən ölçülə bilən dəyər. Yüksək səviyyəli KPI-lar biznesin ümumi performansına, aşağı səviyyəli KPI-lar isə satış, marketinq, HR, dəstək və digər şöbələrdəki proseslərə diqqət yetirir.