LMS Akronimləri

LMS

LMS qısaltmasıdır Təhsilin İdarə Edilməsi Sistemi.

Öyrənmə idarəetmə sistemi təhsil kurslarının, təlim proqramlarının, sertifikatların və inkişaf proqramlarının idarə edilməsi, sənədləşdirilməsi, sınaqdan keçirilməsi, izlənilməsi, hesabat verilməsi, avtomatlaşdırılması və çatdırılması üçün proqramdır. Elektron öyrənmə platforması və ya tətbiqi kimi də tanınır.