MQL Akronimləri

MQL

MQL qısaltmasıdır Marketinq üzrə ixtisaslı rəhbər.

Marketinq qrupu tərəfindən nəzərdən keçirilmiş və ya firmaqrafik meyarlar üçün sistematik olaraq qiymətləndirilmiş və satış komandası daxilində nümayəndəyə təyin edilmək üçün zəruri olan meyarlara cavab verən potensial müştəri.