NLP Akronimləri

NLP

NLP qısaltmasıdır Təbii Dil Qenerasiya.

Dilçilik, kompüter elmləri və süni intellektin kompüterlər və insan dili arasındakı qarşılıqlı əlaqə ilə, xüsusən də böyük həcmdə təbii dil məlumatlarını emal etmək və təhlil etmək üçün kompüterləri necə proqramlaşdırmaqla əlaqəli bir alt sahəsi.