ROI Akronimləri

ROI

ROI qısaltmasıdır Investisiya qayıt.

Mənfəətliliyi ölçən və ROI= (gəlir – xərc) / məsrəf düsturu ilə hesablanan performans göstəricisi. ROI sizə potensial investisiyanın ilkin və davam edən xərclərə dəyər olub olmadığını və ya investisiya və ya səyin davam etdirilməli və ya dayandırılmalı olduğunu müəyyən etməyə kömək edə bilər.