ROTI Akronimləri

ROTI

ROTI qısaltmasıdır Texnologiya İnvestisiyalarından Gəlir.

İnvestisiya gəliri (ROI) kimi, bu, texnologiyaya sərmayənin və ya proqram təminatının lisenziyasının həyata keçirilməsinə başa gələn gəlirin məbləğini qaytarmaq üçün tələb olunan vaxtdır. Misal: Bu platformaya sərmayə qoymağın orta müştəri üçün 7 aylıq ROTI var. Bu, həmçinin əldə edilən gəlirin faiz artımı ilə də ölçülə bilər