RSA Akronimləri

RSA

RSA qısaltmasıdır Rivest Şamir Adleman.

RSA məlumatların təhlükəsiz ötürülməsi üçün geniş istifadə olunan açıq açarlı kriptosistemdir. Mesajlar açıq şəkildə paylaşıla bilən açıq açarla şifrələnir. RSA alqoritmi ilə mesaj açıq açarla şifrələndikdən sonra o, yalnız şəxsi (və ya gizli) açarla deşifrə edilə bilər. Hər bir RSA istifadəçisinin açıq və şəxsi açarlarından ibarət açar cütü var. Adından da göründüyü kimi, şəxsi açar gizli saxlanılmalıdır. RSA qısaltması 1977-ci ildə alqoritmi açıq şəkildə təsvir edən Ron Rivest, Adi Şamir və Leonard Adlemanın soyadlarından gəlir.