RTB Akronimləri

RTB

RTB qısaltmasıdır Real vaxt təklifi.

reklam inventarının hər təəssürat əsasında auksiona çıxarıldığı, alındığı və satıldığı üsul və texnologiya.