SMB Akronimləri

SMB

SMB qısaltmasıdır Kiçik və orta ölçülü müəssisələr.

Kiçik və orta bizneslər işçilərin sayı və ya illik gəlirləri ilə müəyyən ölçüdə təşkilatlardır. Əgər işçilərin sayı ilə ölçülürsə, kiçik müəssisələr 100-dən az işçisi olan müəssisələr və orta müəssisələr 100-dən 999-a qədər işçisi olan təşkilatlardır. Alternativ olaraq illik gəlirlə ölçülürsə, onlar illik gəliri 50 milyon dollardan az olan təşkilatlar və orta ölçülü təşkilatlar və ya 50 milyon dollardan çox, lakin 1 milyard dollardan az olan təşkilatlardır. SME abbreviaturası ABŞ-dan kənarda istifadə olunur.