KOM Akronimləri

EMS

SME qısaltmasıdır Kiçik və Orta Müəssisələr.

Avropa İttifaqında Kiçik və Orta Müəssisələr işçilərin sayı ilə ölçülən xüsusi ölçüdə təşkilatlardır. Kiçik müəssisələrdə 50-dən az, orta müəssisələrdə isə 50-dən çox, lakin 250-dən az işçi var. SMB abbreviaturası ABŞ-da istifadə olunur və izahat baxımından fərqlənir.