SQL Akronimlər

SQL

SQL qısaltmasıdır Satış İxtisaslı Rəhbər.

Satış boru kəməri vasitəsilə - marketinq üzrə ixtisaslı aparıcıdan satış tərəfindən qəbul edilən aparıcıya qədər - satış komandasının indi onları aktiv müştəriyə çevirmək üzərində işləyə biləcəyi bir mövqeyə keçmiş potensial müştəri.

Mənbə: Gartner

SQL

SQL qısaltmasıdır strukturlaşdırılmış Sorğu Dili.

Proqramlaşdırmada istifadə olunan və əlaqəli verilənlər bazası idarəetmə sistemində saxlanılan məlumatların idarə edilməsi və ya əlaqəli məlumat axını idarəetmə sistemində axın işlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş dil. Sintaksis və əlaqəli funksiyalar kitabxanası verilənlər bazası platformaları arasında fərqli ola bilər.