TCPA Akronimləri

TCPA

TCPA qısaltmasıdır Telefon İstehlakçı Qoruma Qanunu.

Birləşmiş Ştatların bu qaydası 1991-ci ildə qəbul edilib və avtomatik yığım sistemlərinin, süni və ya əvvəlcədən yazılmış səsli mesajların, SMS mətn mesajlarının və faks maşınlarının istifadəsini məhdudlaşdırır. O, həmçinin faks maşınları, avtomatik zəng edənlər və səsli mesajlaşma sistemləri üçün bir neçə texniki tələbləri – əsasən, mesajda yer alacaq cihazdan istifadə edən qurumun identifikasiyası və əlaqə məlumatlarını tələb edən müddəaları müəyyən edir.