URI Akronimləri

URI

URI qısaltmasıdır Universal Resurs Müəyyənləşdiricisi.

Qeydə alınmış protokollara və ya ad məkanlarına istinad edən qeydiyyatdan keçmiş ad boşluqlarında və ünvanlarda universal adlar dəstinin üzvü. URI forması olan Universal Resource Locator (URL) ilə tez-tez əvəzedici kimi istifadə olunur.