URL Akronimlər

URL

URL qısaltmasıdır Uniform Resource Locator.

Şəbəkə protokolundan istifadə edərək giriş alqoritminə uyğun olan ünvanı müəyyən edən Universal Resurs İdentifikatorunun (URI) forması