Məzmun marketinqində yerli reklam: 4 göstəriş və tövsiyələr

Məzmun marketinqi hər yerdə mövcuddur və perspektivləri bu günlərdə daimi müştərilərə çevirmək getdikcə çətinləşir. Tipik bir iş ödənişli təşviq mexanizmləri ilə çətinliklə bir şey əldə edə bilər, ancaq yerli reklamlardan istifadə edərək şüurlu bir şəkildə uğur qazana bilər. Bu, onlayn aləmdə yeni bir konsepsiya deyil, amma çox marka hələ də onu tam dərəcədə istismar edə bilmir. Doğma reklamın bir olduğunu sübut etdikləri üçün böyük bir səhv edirlər