Facebook Marketinqində Uğur qazanmaq “Göyərtədəki Bütün Məlumat mənbələri” yanaşmasını alır

Marketoloqlar üçün Facebook otağındakı 800 kiloluq qorilladır. Pew Araşdırma Mərkəzi, onlayn olan Amerikalıların təxminən 80% -inin Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest və ya LinkedIn istifadə edənlərdən iki qat çox olduğunu söyləyir. Facebook istifadəçiləri də çox nişanlıdırlar, onların dörddə üçündən çoxu gündəlik sayta daxil olur və yarıdan çoxu gündə bir neçə dəfə daxil olur. Dünyada aylıq aktiv Facebook istifadəçilərinin sayı təqribən 2 milyard nəfərdir. Lakin marketoloqlar üçün