Satış və Marketinq Qruplarının Bulud ERP-yə Niyə ehtiyacları var

Marketinq və satış liderləri şirkət gəlirlərini artırmaq üçün ayrılmaz hissələrdir. Marketinq şöbəsi işin təşviqində, təkliflərinin təfərrüatında və fərqləndiricilərinin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Marketinq həm də məhsula maraq yaradır və potensial və ya perspektiv yaradır. Konsertdə satış qrupları perspektivləri ödənişli müştərilərə çevirməyə diqqət yetirirlər. Funksiyalar bir-birinə sıx bağlıdır və bir işin ümumi uğuru üçün vacibdir. Satış və marketinqin təsirini nəzərə alaraq