Tələb Yaratma Marketinq Səylərinizi Optimallaşdırmaq üçün Müştəri Səyahət Analitiklərindən Necə istifadə etməli

Tələbat yaradan marketinq səylərinizi uğurla optimallaşdırmaq üçün, müştərilərinizin səyahətlərinin hər addımında görünmə qabiliyyətinə və onları indiki və gələcəkdə nəyi motivasiya etdiyini anlamaq üçün məlumatlarını izləmək və təhlil etmək vasitələrinə ehtiyacınız var. Bunu necə edirsən? Xoşbəxtlikdən, müştəri səyahəti analizi, bütün müştəri səyahəti boyunca ziyarətçilərinizin davranış nümunələri və üstünlükləri haqqında dəyərli fikirlər verir. Bu anlayışlar, ziyarətçiləri əldə etməyə təşviq edən inkişaf etmiş müştəri təcrübələri yaratmağa imkan verir