Şöhrətpərəstlik: Satış qrupunuzun performansını idarə etmək, motivasiya etmək və maksimuma çatdırmaq üçün oyun

Satış performansı böyüyən hər bir iş üçün vacibdir. Məşğul satış qrupu ilə özlərini daha çox motivasiya və təşkilat məqsədləri ilə əlaqəli hiss edirlər. İşdən çıxarılan işçilərin bir təşkilata mənfi təsiri əhəmiyyətli dərəcədə ola bilər - misilsiz məhsuldarlıq və israf olunan istedad və mənbələr. Xüsusilə satış qrupuna gəldikdə, nişan çatışmazlığı müəssisələrə birbaşa gəlirə mal ola bilər. Müəssisələr satış qruplarını aktiv şəkildə işə salmağın yollarını tapmalı və ya risk etməlidir