Rəqəmsal satış kitabçaları və satışın yeni dövrü

Bugünkü satış mühitində saysız-hesabsız çətinlik satış liderlərinin komandalarının hədəflərinə çatmalarına kömək etməsinin qarşısını ala bilər. Yavaş satışa başlayan yeni satış nümayəndələrindən ayrılmış sistemlərə qədər satış nümayəndələri inzibati tapşırıqlara daha çox vaxt sərf edirlər və satış üçün daha az vaxt sərf edirlər. Böyüməni sürətləndirmək, bir təşkilatdakı səmərəsizliyi azaltmaq və satışdakı dövriyyəni azaltmaq üçün satış rəhbərləri çevik və uyğunlaşa bilən proseslər qurmalıdırlar. Rəqəmsal satış oyun kitabları ayrılmaz bir şeydir