Chuck Hengel

Performans marketinqi eklektik təşəbbüskarlarla doludur. Dolayısıyla bir yaşayış seçmə vaxtı gəldikdə, daha kiçik bir Chuck Hengel ixtiraçı və dəli ixtiraçı sənəti tərəfindən ovsunlandı. Rəqəmlər üçün beyni və öz həyətində ölkənin ən böyük performans marketoloqlarından biri olduğu üçün Fingerhut-da dişlərini sındıran dişlərini kəsdi. 1997-ci ildə Chuck Marketinq Mimarlarını qurdu