Müştəriləri seqmentləşdirmək 2016-cı ildə biznesin böyüməsi üçün açardır

2016-cı ildə ağıllı seqmentasiya marketoloqun planlarında aparıcı rol oynayacaq. Müştərilərini və perspektivlərini dinləyənlər arasında ən çox məşğul və təsirli olanları bilməlidirlər. Bu məlumatlarla silahlanaraq, satış, saxlama və ümumi sədaqəti artıracaq bu qrupa hədəfli və müvafiq mesajlar verə bilərlər. İndi dərin seqmentləşdirmə üçün əlverişli bir texnologiya vasitəsi, bağlı məlumat analitiklərinin təminatçısı olan SumAll-dan Auditoriya Seqmentləşdirmə xüsusiyyətidir.