Neuro Design nədir?

Neuro Design, daha təsirli dizaynların hazırlanmasına kömək etmək üçün ağıl elmlərindən anlayışlar tətbiq edən yeni və böyüyən bir sahədir. Bu fikirlər iki əsas mənbədən gələ bilər: İnsan görmə sistemi və görmə psixologiyası ilə bağlı akademik araşdırmalardan irəli gələn Neuro Dizaynının ən yaxşı təcrübələrinin ümumi prinsipləri. Bunlara vizual sahəmizin hansı sahələrinin görmə elementlərini görməyə daha həssas olduğu və beləliklə dizaynerlərin bəstələməsinə kömək etməsi kimi şeylər daxildir