Təşkilatınız Böyük Verilərdən İstifadəyə Hazırdır?

Big Data əksər marketinq qurumları üçün reallıqdan daha çox istəkdir. Big Data-nın strateji dəyəri ilə bağlı geniş konsensus, məlumat ekosisteminin qurulması və fərdi ünsiyyətdə canlı məlumatlara əsaslanan fikirlərin həyata keçirilməsi üçün lazımlı sayda qoz-fındıq və texniki məsələlərə yol verir. Yeddi əsas sahə üzrə bir təşkilatın imkanlarını təhlil edərək bir təşkilatın Big Data-dan yararlanmağa hazırlığını qiymətləndirə bilərsiniz: Strateji Vizyon, Big Data-nı kritik olaraq qəbul etməsidir