Maşın Öyrənmə və Acquisio Biznesinizi necə inkişaf etdirəcəkdir

Sənaye inqilabı dövründə insanlar özlərini mümkün qədər mexaniki işləməyə çalışaraq, yığma xətləri boyunca yerləşdirilmiş bir dəzgahdakı hissələr kimi davranırdılar. İndi "4-cü Sənaye İnqilabı" adlandırılan əraziyə girdikdə maşınların mexaniki olmağın insanlardan daha yaxşı olduğunu qəbul etdik. Kampaniya menecerlərinin vaxtlarını yaradıcı şəkildə qurmaq və onları mexaniki olaraq idarə etmək və yeniləmək arasında tarazlıq yaratdıqları səs-küylü axtarış dünyasında