Ənənəvi və Rəqəmsal Marketinqin Simbiyozu Şeyləri Satın almağımızı necə dəyişdirir

Marketinq sənayesi, son iyirmi beş ildə yaşadığımız rəqəmsal çevrilmədən sonra insan davranışları, rutinləri və qarşılıqlı əlaqələri ilə çox bağlıdır. İşimizi davam etdirmək üçün təşkilatlar bu dəyişikliyə rəqəmsal və sosial media ünsiyyət strategiyalarını iş marketinq planlarının tərkib hissəsi halına gətirərək cavab verdilər, lakin ənənəvi kanallardan imtina edilmiş kimi görünmür. Rəqəmsal marketinq və sosial ilə yanaşı reklam lövhələri, qəzet, jurnal, televiziya, radio və ya broşura kimi ənənəvi marketinq vasitələri