Hər B3B CMO-nun 2-ci ildə yaşamaq və inkişaf etməsi lazım olan 2020 hesabat

Marketinq liderləri minlərlə məlumat nöqtəsinə və yüzlərlə hesabata giriş əldə edə bilsələr də, iş üçün ən təsirli olanlara yönəldilməmiş ola bilərlər.