İş axınları: Bu gün marketinq şöbəsinin avtomatlaşdırılması üçün ən yaxşı təcrübələr

Məzmun marketinqi dövründə, PPC kampaniyaları və mobil tətbiqetmələr, qələm və kağız kimi köhnə alətlərin günümüzün dinamik marketinq mənzərəsində yeri yoxdur. Bununla birlikdə, bir neçə dəfə marketoloqlar həyati prosesləri üçün köhnəlmiş vasitələrə qayıdırlar, kampaniyaları səhvlərə və səhv ünsiyyətlərə məruz qalırlar. Avtomatlaşdırılmış iş axınlarının tətbiqi bu səmərəsizliyi təmizləmək üçün ən ağıllı yollardan biridir. Yerində olan daha yaxşı alətlərlə marketoloqlar ən çox təkrarlanan, ağır işlərini dəqiqləşdirə və avtomatlaşdıra bilər,