Razılıq İdarəetmə ilə 2022 Marketinq səylərinizi maksimuma çatdırın

2021-ci il də 2020-ci il qədər gözlənilməz oldu, çünki bir sıra yeni problemlər pərakəndə marketoloqları çətinləşdirir. Marketoloqlar daha az xərclə daha çox iş görməyə çalışarkən çevik və köhnə və yeni çağırışlara cavab verməli olacaqlar. COVID-19 insanların kəşf etmə və alış-veriş üsullarını dönməz şəkildə dəyişdi – indi artıq mürəkkəb tapmacaya Omicron variantının mürəkkəb qüvvələrini, tədarük zəncirinin pozulmasını və dəyişən istehlakçı əhval-ruhiyyəsini əlavə edin. Pərakəndə satıcılar azalmış tələbi ələ keçirməyə çalışırlar