Fikir Liderlik Məzmun Strategiyası qurmaq üçün beş əsas göstəriş

Covid-19 pandemiyası bir markanın qurulmasının və məhv edilməsinin nə qədər asan olduğunu vurğuladı. Həqiqətən, markaların necə ünsiyyət qurmasının mahiyyəti dəyişir. Duyğu həmişə qərar qəbuletmənin əsas aparıcı qüvvəsi olmuşdur, lakin post-Covid dünyasında müvəffəq və ya uğursuzluğu markaların auditoriyası ilə əlaqələndirmələri. Qərar qəbul edənlərin təxminən yarısı bir təşkilatın düşüncə liderliyi məzmununun alış alışkanlıklarına birbaşa təsir etdiyini söyləyirlər, buna baxmayaraq şirkətlərin% 74-ü